No title

Có lẽ người ta biết mình đã đổi khác và lớn lên là khi xem lại một bộ phim cũ. Một bộ phim mà lần đầu xem, cảm xúc hoàn toàn không “tới”, thậm chí không hề có một ấn tượng sâu đậm nào. Vậy mà vì sao đó, tình cờ hay cố ý, ta xem lại bộ phim đó sau nhiều năm, lại cảm thấy đau buồn tê tái hoặc xúc động nghẹn ngào. Hóa ra là như vậy, có những bộ phim chỉ có thể cảm được đến tận cùng nhờ chính trải nghiệm của riêng mình.

2 thoughts on “No title

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s