101st

719065

“Không thể buông tay há chẳng phải là sự chiếm hữu?”

Trích: lời bài hát của Trương Bá Chi

P/s: Dẫu vậy, chẳng phải chiếm hữu cũng là một điều gì đó rất đặc biệt hay sao? Tôi vẫn muốn chiếm hữu và bị chiếm hữu.

Leave a Reply / Hoan nghênh bạn để lại phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s