Yêu nước  

  Bây giờ con còn bé, con chưa hiểu thấu thế nào là yêu nước. Rồi ra con sẽ biết. Khi con đi du lịch ở xa về, một buổi sáng, đứng dựa bao lơn tàu con thấy ở chân trời một dãy núi xanh của xứ con hiện lên, thì bấy giờ con sẽ…