Let it go – hay “kemeno”

A sense of humour is the most valuable thing you can own. My mother used to say angels fly because they take themselves lightly and I think there is so much truth in that. – Arianna Huffington, người sáng lập The Huffington Post Gần đây tôi đọc được câu nói này từ một tạp chí nước…

Vì sao tôi yêu thích “Frozen”

(Đây không thật là một bài review) Khi cuối cùng thì tôi cũng xem Frozen, tôi tự hỏi mình tại sao lúc bộ phim được chiếu ở Việt Nam (và lại chiếu một thời gian rất dài), tôi lại hoàn toàn thờ ơ và không hề có ý định đi xem. Dường như lúc đó…