Less than Zero – Bret Easton Ellis (trích)

Đã nhiều ngày liền thành phố không có mưa, Blair liên tiếp gọi điện cho tôi, nói rằng hai đứa nên gặp nhau và cùng đến câu lạc bộ bãi biển. Tôi thì quá ư mệt mỏi, phê thuốc hoặc kiệt sức để có thể thức dậy lúc ban trưa, dù chỉ để ra ngoài, ngồi…

“Bắt trẻ đồng xanh” cho thế hệ MTV

Có những sự tồn tại không để lại dấu vết, cũng như có những khoảng thời gian đã diễn ra trong cuộc đời, nhưng người ta không thể lý giải, không hiểu hết ý nghĩa hoặc không muốn nhớ lại. Tác phẩm đầu tay của nhà văn Mỹ Bret Easton Ellis, Như không hề có, nói…