Lộn xộn

Don’t call me Don’t call me at all Don’t leave me Don’t ever let go Những ngày này có biết bao nhiêu điều để viết Cũng như chẳng có gì để viết, hay có thể viết cho đủ mà không làm xáo trộn tất cả Những ngày này, những ngày trễ nải, ung dung, u…

Sự dai dẳng của ký ức

Một hôm tôi đứng, soi bóng mình dưới trăng khuya trên dòng sông tịch mịch… Giá gom được nỗi buồn như lá rụng Tôi sẽ đốt đi cho khói lên trời Giá kéo được thành tơ nỗi nhớ Tôi dệt thành áo mỏng tặng em thôi Giá mỗi bông hoa chuộc được một lỗi lầm…