Những kẻ lạc quan đáng phục

Thành công là đi từ hết thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết. Winston Churchill đã nói như vậy, thì ai còn dám cãi? Một khi bạn thành công, thì bạn nói gì cũng đúng. Lâu lâu tôi cũng đọc sách về các doanh nhân. Kiểu như các…

Cái giá của thành công

Xây dựng một doanh nghiệp không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng có lẽ không mấy ai hình dung được những cực nhọc của công việc kinh doanh có thể ảnh hưởng trầm trọng đến tình trạng sức khỏe tâm thần của các doanh nhân như thế nào. Và đó cũng là cái giá…