Chuyện ở Châu Âu

Tháng vừa qua, tôi ở nước ngoài nhiều hơn ở nhà. Tôi đi nhiều đến mức khi trở về, cả tâm hồn, trí óc, và thể xác đều gần như kiệt quệ. Chưa có bao giờ tôi mệt mỏi vì một chuyến đi, nhưng đồng thời cũng trải qua nhiều chuyện đáng nhớ đến như…