Chúc em hạnh phúc

Có thể không hợp tình hợp cảnh lắm khi ngày Valentine mà mình lại giới thiệu một bài hát về chia ly – bài “I wish you love” dưới sự thể hiện của Rod Stewart. Thế nhưng đây không phải một bài hát chia tay thông thường – không phải là một bài hát lâm…

Ne me quitte pas (với bản dịch tiếng Việt)

Tặng chị Uttichem 🙂 Ne me Quitte pas – Nina Simone Link để nghe. Lời tiếng Pháp: Ne me quitte pas Ilfautoublier Tout peuts’oublier Qui s’enfuit déjà Oublierle temps Des malentendus Etle temps perdu A savoir comment Oubliercesheures Quituaientparfois A coups depourquoi Le cœur dubonheur Ne me quitte pas Ne me quitte pas Ne me…