Nỗi buồn thứ Hai

Một tuần có bảy ngày, thì tôi ghét nhất là ngày thứ Hai. Dẫu cho tôi đã trải qua bao nhiêu thứ Hai trong cuộc đời, thì sự thực đó mãi mãi không thay đổi: với tôi, thứ Hai là ngày kinh hoàng nhất. Nếu như trong tiểu thuyết “Phía Nam biên giới, phía Tây…