My favorite book quotes

Đầu năm, xin mở đầu blog này bằng chuyện sách. Mình rất mê sách. Tuy mình không phải người đọc quá nhiều, cũng không ham đọc những thứ quá cao siêu (chắc chắn không đủ để trở thành nhà phê bình văn học hay gì đó), nhưng từ những ngày thơ ấu, mình đã mê…