Cái giá của thành công

Xây dựng một doanh nghiệp không bao giờ là điều dễ dàng. Nhưng có lẽ không mấy ai hình dung được những cực nhọc của công việc kinh doanh có thể ảnh hưởng trầm trọng đến tình trạng sức khỏe tâm thần của các doanh nhân như thế nào. Và đó cũng là cái giá…