The best break-up song

    ..Cách đây đã vài năm, tôi từng nghe đi nghe lại một bài hát nhiều lần không biết chán. Cho đến bây giờ, tôi nghĩ mình đã thưởng thức bài hát đó đến hơn 100, hay thậm chí 200 lần. Vốn dĩ tôi không phân biệt nhạc vui hay nhạc buồn. Tôi không…