Windy Wellington – Thành phố đầy gió

“Tôi sống ở bên rìa thế giới, như tất cả mọi người khác.” Câu thơ nổi tiếng của Bill Manhire, một nhà thơ xứ kiwi được khắc nổi trên một tấm bia nơi bến cảng đô thành Wellington làm tôi nhớ mãi đến tận khi đã rời khỏi miền đất này. Đứng một mình kiêu…