Những kẻ lạc quan đáng phục

Thành công là đi từ hết thất bại này đến thất bại khác mà không mất đi lòng nhiệt huyết. Winston Churchill đã nói như vậy, thì ai còn dám cãi? Một khi bạn thành công, thì bạn nói gì cũng đúng. Lâu lâu tôi cũng đọc sách về các doanh nhân. Kiểu như các…