Why I like “In Bruges” (SPOILER alert)

Cảnh báo: có spoilers. 🙂 – Sao? + Cậu bé đó chán sống, Harry ạ. + Cậu ta giờ là một xác chết di động + Cậu ta nói hoài về địa ngục nọ kia – Hôm qua khi tao gọi điện cho mày, tao có bảo mày – “Ken, mày làm ơn làm phước…