Chúc em hạnh phúc

Có thể không hợp tình hợp cảnh lắm khi ngày Valentine mà mình lại giới thiệu một bài hát về chia ly – bài “I wish you love” dưới sự thể hiện của Rod Stewart. Thế nhưng đây không phải một bài hát chia tay thông thường – không phải là một bài hát lâm…