Bí kíp luyện rồng 2

Vấn đề khi xem phần tiếp theo của bộ phim mình yêu thích là ta không thể tránh khỏi so sánh nó với phần đầu tiên. How to train your Dragon 2 (Bí kíp luyện rồng 2, từ nay xin gọi tắt là Dragon 2) tiếp tục là một bộ phim dễ thương, giải trí…