Chuyện ở Luang Prabang (+Photos)

1. Tôi đang nghĩ không biết đặt tiêu đề blog như thế này có chính xác? Thực tế thì chẳng có chuyện gì đặc biệt xảy ra ở Luang Prabang cả. Không có anh chàng đẹp trai nào làm quen với tôi. Không có tai nạn hay biến cố gì kỳ lạ xảy ra. Cả hai…