Đổi sách

  Tặng một người bạn của tôi, vì ý tưởng truyền cảm hứng của chị. 🙂 Tôi đã đổi một cuốn sách mới và dày cộp lấy cuốn sách cũ, mỏng và rách bìa này khi tới Book Box tại hội chợ sách Nhã Nam ở hồ Thiền Quang. Thế nhưng tôi vẫn thấy rất…