Đi tàu nhanh ở Nhật Bản

Hay vì sao tàu nhanh Shinkansen trở thành một biểu tượng của nước Nhật.. Rời khỏi Nhật Bản sau chuyến đi mười ngày đáng nhớ, tôi đã có thật nhiều kỷ niệm thú vị để chia sẻ với bạn bè. Chuyện đến chơi nhà một gia đình người Nhật, chuyện tắm hơi ở một nhà…