Âm nhạc của Kandinsky

Tôi muốn vẽ một bức tranh phong cảnh thật lớn về Moscow – trong đó tôi đưa vào những thành tố lấy từ khắp mọi nơi và gộp chúng vào một bức tranh duy nhất – những thứ mạnh mẽ và yếu ớt, tôi cứ gộp tất cả lại làm một y như cái cách thế giới này…