Cố đô (+photos)

Mây vương khói chiều, xứ Huế đẹp yêu kiều Ngơ ngẩn lòng du khách những chiều xưa Hương Giang lững lờ, trăng nước vờn đôi bờ Câu hò vang xa đưa khúc buồn mơ (Thương về xứ Huế – nhạc sĩ Hoài Linh) Tôi đã đến Huế hơn một lần, để rồi quay trở lại.…