The Social Network – Full review

Tháng 10/2010, The Social Network, bộ phim về tỉ phú Facebook Mark Zuckerberg đã làm khuynh đảo các phòng vé Bắc Mỹ khi dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách trong vòng 2 tuần lễ liên tiếp. Đây là một thành tích đáng ngạc nhiên đối với một bộ phim tiểu sử, vốn không thuộc…