Quick review: The Amazing Spiderman 2

The Amazing Spider-Man 2 mới về rạp Việt chưa bao lâu mà đã gây nhiều dư luận trái chiều. Trong số bạn bè của mình, nhiều người khen bộ phim hết lời, nhưng một số bạn thì lại chê tới tấp. Để có nhận định riêng cho mình, chiều nay mình cũng đã đi coi…